سوالات رایج متخصصین

زیفرون

تجویز زیفرون جهت رژیم درمانی بیمار مبتلا به ام اس هیچ گونه تداخلی با واکسن های کوید-19 تولید شده نخواهد داشت.

در صورت وجود بیماری فعال ام اس قادر به ادامه درمان خواهیم بود در غیر این صورت مصرف آن در بارداری توصیه نمی شود.

گلتزی

داروی گلاتیرامر برخلاف اینترفرون ها نیازی به تیتراسیون ابتدای درمان ندارد. با این وجود، برخی از شواهد بالینی بیانگر آنند که جهت کاهش احتمال بروز واکنش های آتیپکال وابسته به تزریق می توان در صورت صلاحدید با دوز 20 میلیگرم در ابتدای درمان بهره برو و سپس دوز را تدریجی افزایش داد.

قبل از شروع درمان و در صورت نیاز بر اساس بروز علائم مشکوک به عوارض احتمالی کبدی ( همچون شکم درد، تهوع و استفراغ) باید انجام شود.

با وجودی که اطلاعات کاملی در مورد میزان ترشح دارو در شیر مادر در دسترس نمی باشد ولی با توجه به ساختار شیمیایی دارو تجویز آن در دوران شیردهی در صورت نیاز بلامانع می باشد.

تکزیفوما

خیر محتویات کپسول تکزیفوما نباید از پوشش کپسول خارج شود

جهت تحمل بهتر بیماران این بازه زمانی از یک هفته تا یک ماه متغیر می باشد.

در مورد واکسن های غیر زنده در صورت عدم بروز لنفوپنی شدید مشکلی مطرح نمی باشد. انواع زنده ضعیف شده در طی درمان با تکزیفوما ممنوع می باشد.

تبازیو

خیر داروی تبازیو نیاز به تیتراسیون نداشته و قرص باید به صورت کامل بلعیده شود

قطع مصرف دارو و شروع کلستیرامین یا زغال فعال با دوزهای توصیه شده در چنین مواردی مطرح می گردد.

قطع مصرف دارو، شروع کلستیرامین یا زغال فعال با دوزهای توصیه شده و داشتن حداقل دو سطح سرمی کمتر از 0.02 mg/l توصیه می شود.

آلساوا

خیر تنها مورد مصرف تائید شده آلساوا در اختلالات حرکتی مرتبط با بیماری ALS می باشد

خیر، در فرد کاندید دریافت آلساوا میزان FVC بیمار باید بالای 80% مقدار پیش بینی شده باشد

خیر، مدت زمان انفوزیون فرآورده یکساعت می باشد و با افزایش مدت زمان احتمال تخریب دارو در محیط افزایش می یابد.

داروی آلساوا با خنثی کردن اثرات مخرب رادیکال های آزادی که در شرایط استروک ایسکمیک در بدن ایجاد می شوند، در این بیماری به صورت آف لیبل تجویز می‌گردد.

توفازا

بله بسته به مورد مصرف دارو نیاز به تعدیل دوز خواهد داشت. علاوه براین، در این افراد باید دوز تجویز شده بعد از اتمام دیالیز مصرف گردد.

قبل از شروع تجویز در افرادی که سابقه ابتلای قبلی را نمیدهد اندازه گیری سطح سرمی آنتی بادی واریسلا زوستر توصیه می شود . در صورت عدم وجود مقادیر کافی ترجیحا واکسیناسیون مفید خواهد بود.

داروی توفازا با اثرات کاهش اینفلمیشن سلول های ایمنی وکاهش اثرات فاکتور های التهابی ترشحی در درمان این بیماری های پوستی نظیر آلوپیشیا اریاتا، ویتلیگو، پلاک پسوریازیس و آتوپیک درماتایتیس به صورت آف لیبل بکار گرفته می‌شود.

زیوک

بله می توان قرص روکشدار 100 میلیگرم را در 50 سی سی آب یا آب سیب بدون خرد کردن دارو و به وسیله همزدن حل کرد و سوسپانسیون به دست آمده را بلافاصله مصرف نمود.

در دوزهای بالا و در افراد با سن بیشتر از 65 سال با احتمال بیشتری رخ می دهد. در بیشتر موارد گزارش ده خفیف تا متوسط می باشد و نیازی به قطع درمان نمی باشد.  در افراد با بیماری های زمینه ای شرایط قلبی، عملکرد کلیوی و کبدی بیمار در مورد تصمیم گیری به ادامه یا قطع درمان کمک کننده خواهد بود.

ارلوزا

خیر تداخل دارویی شدید ارلوتینیب با این دسته از داروها مطرح می باشد و مصرف این دسته دارویی کنتراایندیکه می باشد می توان از فرآورده های آنتی اسید با رعایت فاصله زمانی از مصرف ارلوزا بهره برد.

بله میتوان هر قرص 150 میلیگرم در 100 سی سی آب حل و بلافاصله مصرف نمود. در صورت استفاده از لوله های تغذیه روده ای جنس آن باید از سیلیکون باشد.