شرکت زیست دارو دانش

مبارزه با ویروس کرونا

بر اساس برخی مطالعات بالینی صورت گرفته در کشورهای دیگر از جمله چین داروی اینترفرون بتا-1-بی (زیفرون) به همراه سه داروی ضد ویروس دیگر برای کنترل ویروس کرونا به منظور افزايش اثر بخشی و کسب نتایج بهتر درمانی استفاده می‌شود. در همین راستا و با توجه به شیوع گسترده این ویروس در کشور، مطالعه بالینی این دارو روی بیماران در دو مرکز بیمارستانی توسط شرکت زیست دارو دانش آغاز شده است که امید است در آینده ای نزدیک نتایج مورد قبول داشته باشد.
با توجه به اینکه این شرکت تنها تولیدکننده این محصول در منطقه است و در حال حاضر نیز زیفرون در کشورهای منطقه مورد استفاده بیماران ام اس است، چنانچه نتایج مطالعه مثبت باشد از تجربه پزشکان عفونی و متخصصین داروسازی بالینی برجسته ایرانی و توان تولید کشور به منظور کمک به سایر کشورهای منطقه درگیر به ویروس COVID-19 استفاده خواهد شد.
شرکت زیست دارو دانش همانطور که در کنترل بیماری ام اس توانسته است همواره در کنار بیماران و مراحل درمان آنها حضور داشته باشد در تلاش است در زمینه کنترل ویروس کرونای جدید نیز نقش و رسالت خود را ایفا کند.